Inda é veinticinco
2011-2012
Mixta sobre cartón
70 x 94 cm
Firmado al dorso