Inda é quince
2011-2012
Mixta sobre cartón
117.5 x 298.54 cm
Firmado al dorso