Inda é cinco
2011-2012
Mixta sobre cartón
148.5 x 117.5 cm
Firmado al dorso