Inda é cuatro
2011-2012
Mixta sobre cartón
117.5 x 99.5 cm
Firmado al dorso