Inda é dos
2011-2012
Mixta sobre cartón
99.5 x 117.5 cm
Firmado al dorso