64. Marcel Floris. Alpif 17, 1972. Ensamblaje sobre madera, 70 x 70 cm