11
Antoni Tápies
Materia en forma de natges, 1986
Terracota
17 x 36 x 26 cm