PE LANG
Polarization nº 1, 2014
Motor, aluminio, filtros polarizados y partes mecánicas
100 x 100 cm